มุมสภานักเรียน
ขณะนี้
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
314317
วันนี้วันนี้30
เมื่อวานเมื่อวาน46
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้394
เดือนนี้เดือนนี้1361
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด314317
เข้าสู่ระบบรูปภาพ
งานมุฑิตาจิต
อังคาร, 26 กันยายน 2017
                โรงเรียนนาน้อย จัดงานมุฑิตาจิต ให้แด่ผู้อำนวยการประเทือง ชอบธรรม ครูสุเทพ ศรีพลพรรค และครูบรรจบ เบญจมาลย์ ในวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยภาคเช้าจัด ณ สนามหน้าเสาธง ภาคบ่าย จัดบายศรีสู่ขวัญ และภาคค่ำ ณ ทุ่งธำรงรีสอร์ท                                                                ภาพกิจกรรม  คลิก
รูปภาพ
ประเมินผู้อำนวยการ
อังคาร, 26 กันยายน 2017
  โรงเรียนนาน้อยให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการประเทือง ชอบธรรม ในการประเมินผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษา ซึงเข้ารับการประเมินในวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อังคาร, 12 กันยายน 2017
   นายประเทือง ชอบธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนาน้อย มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน ให้กับนักเรียนจำนวน 8 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ในวันที่ 12 กันยายน 2560ภาพกิจกรรมคลิก
รูปภาพ
ค่ายคอมฯ 60
อังคาร, 22 สิงหาคม 2017
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนในด้านกราฟิก และมัลติมีเดีย ในระหว่างวันที่ 12 -13 สิงหาคม 2560                                                           ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
โรงเรียนนาน้อยขอแสดงความยินดี
จันทร์, 21 สิงหาคม 2017
โรงเรียนนาน้อยขอแสดงความยินดี โรงเรียนนาน้อยขอแสดงความยิ นดี กับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศ ึกษา และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากมาย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก

รูปภาพ
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
ประกอบด้วย     ๑.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖) จำนวน ๑ ชุด                       ๒.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) จำนวน ๖ ชุด                       กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ อาคาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก (OY)
จันทร์, 19 มกราคม 2015
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก (OY) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก)โรงเ
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รูปภาพ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2016
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย :     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ชื่อผู้รายงาน :     นางสุดาพร  เหรียญพิมาย           รายงานการศึกษาครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง


 
นายประเทือง  ชอบธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย