เข้าสู่ระบบ

นักเรียนตามรายชื่อดังแนบ ให้รีบมาดำเนินการติดต่อแก้ 0 ร มผ. ด่วน 27-30 เมษายน 2560 หากไม่มาดำเนินการจะไม่จบพร้อมรุ่น และทางโรงเรียนจะไม่สามารถออกหลักฐานเอกสารใดๆ ให้กับนักเรียนได้

รายละเอียดคลิกที่นี่


รายชื่อและเลขประจำตัว

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
คลิกที่นี่


ตามประกาศโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนนาน้อยได้ดำเนินการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อย ดังนี้
1. การรายงานตัวและมอบตัว วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 13.00-16.00 น.
2. การชำระค่าลงทะเบียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนเงิน 2,000 บาท
3. การเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560
4. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
5. รายชื่อนักเรียน คลิก http://www.vichakarn.nanoi.ac.th/?p=1656
 


ตารางเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คลิกที่นี่


คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
ทัศนศึกษาจังหวัดตราด ปี ๕๙
พุธ, 15 มีนาคม 2017
ทัศนศึกษาจังหวัดตราด ปี ๕๙ครูและบุคลากรโรงเรียนนาน้อยได้ไปทัศนศึกษาและดูงาน ในจังหวัดตราดวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๖๐ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก
รูปภาพ
โรงเรียนนาน้อย จัดกิจกรรม "นาน้อยวิชาการ พัฒนางานสู่อาชีพ"
ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2017
โรงเรียนนาน้อย จัดกิจกรรม "นาน้อยวิชาการ พัฒนางานสู่อาชีพ" ในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก 
รูปภาพ
English Camp ปีการศึกษา 2559
จันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2017
     สาระภาษาต่างประเทศ จัดค่าย English Camp ขึ้นEnglish Camp เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง พูด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนาน้อย
พุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2017
การบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนาน้อยภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนาน้อย วันพุธ ที่ 1 กุมพาพันธ์ 2560ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก
รูปภาพ
โรงเรียนนาน้อย ได้จัดกิจกรรม เดินทางไกลสำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.2
พุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2017
ภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนาน้อย วันพุธ ที่ 1 กุมพาพันธ์ 2560ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปชมภาพกิจกรรมเพิ่้มเติม คลิก
รูปภาพ
กลุ่มสาราการเรียนรู้ต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมในวัน ตรุษจีน
พุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2017
กลุ่มสาราการเรียนรู้ต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมในวัน ตรุษจีนเวลา 8.30 เป็นต้นไป ณ สนามหลังอาคาร 2 โรงเรียนนาน้อย วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก
รูปภาพ
โรงเรียนนาน้อย ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา2559
พุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2017
โรงเรียนนาน้อย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา2559ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวันครู กลุ่มครูอำเภอนาน้อย
อังคาร, 17 มกราคม 2017
กิจกรรมวันครู กลุ่มครูอำเภอนาน้อยณ โรงเรียนนาน้อย ในวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 60 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก
รูปภาพ
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
พุธ, 11 มกราคม 2017
 ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับภาค จังหวัดลำปางดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก รูปภาพ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2016
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย :     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ชื่อผู้รายงาน :     นางสุดาพร  เหรียญพิมาย           รายงานการศึกษาครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...

 
นายประเทือง  ชอบธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย

ขณะนี้
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
304498
วันนี้วันนี้20
เมื่อวานเมื่อวาน40
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้184
เดือนนี้เดือนนี้1657
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด304498