เข้าสู่ระบบภาพกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
รวมพลังเด็กดี v-star ครั้งที่ 9
อังคาร, 16 ธันวาคม 2014
   สาระสังคมศึกษา นำโดย ครูสุเทพ ศรีพลพรรค  พร้อมด้วยคณะครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา และ ครู คณครูจำนวนหนึ่ง  นำนักเรียน เด็กดี  v-star  เข้าร่วมกิจกรรม วัน รวมพลัง เด็กดี v- star... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร่วมงาน วันพ่อแห่งชาติ 2557
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
 โรงเรียนาน้อย ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 ช่วงเช้า ประกอบพิธีสงฆ์ที่โรงเรียนนาน้อย และตอนค่ำ จุดเทียน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2557
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
โรงเรียนนาน้อย จัดการแข่งขัน กรีฑาสี ประกอบด้วย คณะนักเรียน จำนวน 6 สี คือ สีเขียว สีแดง สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู และสีแสด ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 57
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
     โรงเรียนาน้อย นำโดย ท่านผู้อำนวยการ กฤษดา นันทวาสน์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2557
จันทร์, 01 ธันวาคม 2014
   โรงเรียนนาน้อย นำโดยผู้อำนวยการกฤษดา นันทวาสน์ ประกอบราชพิธีวันวชิราวุธ วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.3 ชุด 2
จันทร์, 01 ธันวาคม 2014
ภาพกิจกรรม  คลิกที่นี่
รูปภาพ
เดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 2557
จันทร์, 01 ธันวาคม 2014
         โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรม การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ระดับชั้น ม.3 จำนวนลูกเสือ 85 คน และเนตรนารี 100 คน รวมทั้งหมด 185 คน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สอบ Pre o-net ม.3, ม.6
อาทิตย์, 16 พฤศจิกายน 2014
   โรงเรียนนาน้อย จัดสอบ Pre o-net  ในระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  8 วิชา         ใน วันที่ 14 และ 16 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 16.00 น.                   รูปภาพ คลิก
รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครอง เทอม 2/2557
เสาร์, 08 พฤศจิกายน 2014
  โรงเรียนาน้อยจัดให้มีการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแตเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
ข่าว+ดาวน์โหลดอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก)โรง...
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษา (ปูกระเบื้อง)
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
  โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษา (ปูกระเบื้อง) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โรงเรียนนาน้อย
อังคาร, 11 มิถุนายน 2013
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  โรงเรียนนาน้อย(แก้ไขข้อความที่ผิด)
รูปภาพ
ทะเบียนสื่อและอุปกรณ์
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
คณะครูสามารถดาวน์โหลด ปก และแบบบันทึการทำทะเบียนสื่อและอุปกรณ์เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่ม  ดังแนบ
รูปภาพ
นักเรียนทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2012
            ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ได้มีการให้กู้ผ่านระบบ e-Studentloan  ดังนั้นทางกองทุนได้มีกำหนดการให้นักเรียนผู้กู้เงินกองทุนดังกล่าวที่เป็นผู้กู้รายเก่า... อ่านเพิ่มเติม...


รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...


ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายกฤษดา  นันทวาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
ติดต่อสอบถาม ผอ. คลิกที่นี่


ขณะนี้
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
242113
วันนี้วันนี้36
เมื่อวานเมื่อวาน143
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้36
เดือนนี้เดือนนี้2697
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด242113