เข้าสู่ระบบ50 ปี ก่อตั้งโรงเรียนนาน้อย ร่วมร้อยใจเปิดอาคาร "สิริคุณากร"


ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ครูอัตราจ้าง
รายละเอียดคลิก

รูปภาพ
อบรบโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2017
       โรงเรียนนาน้อย นำโดยผู้อำนวยการประเทือง ชอบธรรม รองผู้อำนวยการเวธิต ยะติและคณะครู ให้การต้อนรับท่าน พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.น. ท่าน พ.อ. พงศ์ศิริ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีไหว้ครู 2560
พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2017
     โรงเรียนนาน้อย โดยสภานักเรียนจัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูและ เป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
๕๐ ปี ก่อตั้งโรงเรียนนาน้อยร่วมร้อยใจเปิดอาคาร "สิริคุณากร"
เสาร์, 10 มิถุนายน 2017
๕๐ ปี ก่อตั้งโรงเรียนนาน้อยร่วมร้อยใจเปิดอาคาร "สิริคุณากร"โรงเรียนนาน้อยได้จัดทำกิจกรรม ๕๐ ปี ก่อตั้งโรงเรียนนาน้อยร่วมร้อยใจเปิดอาคาร "สิริคุณากร" ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ TED Talks
เสาร์, 10 มิถุนายน 2017
แสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ TED Talksโรงเรียนนาน้อยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด TED Talks " เมืองไทยไร้ขยะ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พุธ, 31 พฤษภาคม 2017
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานจาก"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเวลา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
จันทร์, 29 พฤษภาคม 2017
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1โรงเรียนนาน้อยได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ดูภาพเพิ่มเติม คลิก
รูปภาพ
การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.1,ม.4
จันทร์, 29 พฤษภาคม 2017
การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.1,ม.4โรงเรียนนาน้อย ได้จัดการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.1,ม.4 ในวันที่ 22-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-18.00 น.  คลิก!!
รูปภาพ
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4
จันทร์, 29 พฤษภาคม 2017
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4โรงเรียนนาน้อยได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ในวันที่ 15/05/60 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไปคลิก!!
รูปภาพ
ผู้อำนวยการมอบเข็มกลัดโรงเรียนนาน้อย ให้แก่สภานักเรียน
จันทร์, 29 พฤษภาคม 2017
ผู้อำนวยการมอบเข็มกลัดโรงเรียนนาน้อย ให้แก่สภานักเรียนในวันที่ 26/05/60 เวลา 08.00น. ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

รูปภาพ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2016
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย :     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ชื่อผู้รายงาน :     นางสุดาพร  เหรียญพิมาย           รายงานการศึกษาครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...

 
นายประเทือง  ชอบธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย

ขณะนี้
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
308058
วันนี้วันนี้2
เมื่อวานเมื่อวาน64
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้110
เดือนนี้เดือนนี้1459
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด308058