เข้าสู่ระบบ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1 ม.2
พุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2015
    โรงเรียนนาน้อย จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ในอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00 น... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปัจฉิมนิเทศ ม.6
จันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2015
    โรงเรียนนาน้อยจัด ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 12.30 น เป็นต้นไป ณ อาคารเสียวดอกขาว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รับทุนการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอนาน้อย
อังคาร, 27 มกราคม 2015
         โรงเรียนาน้อยได้รับการประสานจาก ท่านพระครูวิทิตนันทสาร เจ้าคณะอำเภอนาน้อยเจ้าอาวาสวัดใหม่ไชยสถาน ให้ส่งนักเรียนเจ้ารับทุนการศึกษา ของคณะสงฆ์ อำเภอนาน้อยประจำปี 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แข่งขันสวดมนต์หมู่ฯและบรรยายธรรมะ ระดับจังหวัด
อังคาร, 27 มกราคม 2015
        โรงเรียนาน้อย ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสารภัญญะ และการแข่งขันบรรยายธรรมะ ระดับจังหวัด ในวันพุธ ที่ 21 มกราคม 2558 ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานเลี้ยงปีใหม่คณะครู
อังคาร, 27 มกราคม 2015
    โรงเรียนนาน้อย จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีการแข่งชุดย้อนยุค และมีการแลกของขวัญ ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องเสี้ยวดอกขาวภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
วันครู 16 ม.ค 2558
อังคาร, 27 มกราคม 2015
     โรงเรียนนาน้อย เป็นสถานที่จัดงานวันครูประจำปี 2558 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยภาคเช้าเป็นพิธีสงฆ์ ภาคบ่าย แข่งขันกีฬาเชี่อมความสามัคคี และภาคค่ำงาน cowboy... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก ต้อนรับพระธุดงด์ 1130 รูป
จันทร์, 19 มกราคม 2015
    นักเรียนเด็กดี v-star โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน จำนวน 45 คน คณะครู 3 ท่าน ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมโปรยดอกคาวรวย ต้อนรับพระธุดงด์ จำนวน 1130 รูป ในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2557
เสาร์, 17 มกราคม 2015
        กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จัดหวัดน่าน ขึ้นในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2558     ณ   สนามกีฬากลาง จังหวัดน่านภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่
เสาร์, 17 มกราคม 2015
      โรงเรียนนาน้อย จัดให้มีการทำบุญทักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 6 มกราคม 2558 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และวันคล้าย วันเกิดของโรงเรียนนาน้อย ณ บริเวณ หน้าเสาธงภาพกิจกรรม  คลิก
ข่าว+ดาวน์โหลดอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โรงเรียนนาน้อย
อังคาร, 11 มิถุนายน 2013
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  โรงเรียนนาน้อย(แก้ไขข้อความที่ผิด)
รูปภาพ
ทะเบียนสื่อและอุปกรณ์
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
คณะครูสามารถดาวน์โหลด ปก และแบบบันทึการทำทะเบียนสื่อและอุปกรณ์เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่ม  ดังแนบ
รูปภาพ
นักเรียนทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2012
            ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ได้มีการให้กู้ผ่านระบบ e-Studentloan  ดังนั้นทางกองทุนได้มีกำหนดการให้นักเรียนผู้กู้เงินกองทุนดังกล่าวที่เป็นผู้กู้รายเก่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
อาทิตย์, 01 เมษายน 2012
ด้วยปีการศึกษา 2555 โรงเรียนนาน้อย จ.น่าน มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์          จำนวน 1 อัตรา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2012
คณะครูสามารถดาวน์โหลดตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ดังแนบ
รูปภาพ
การรับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2555
จันทร์, 12 มีนาคม 2012
โรงเรียนนาน้อย เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2555  วันที่ 30 เม.ย. 2555 -  3 พ.ค. 2555  รายละเอียดดังแนบ


รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...


ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายกฤษดา  นันทวาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
ติดต่อสอบถาม ผอ. คลิกที่นี่
ขณะนี้
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
257837
วันนี้วันนี้43
เมื่อวานเมื่อวาน64
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้387
เดือนนี้เดือนนี้2769
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด257837