เข้าสู่ระบบ
รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น

ปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักเรียน เลขประจำตัวนักเรียน และครูที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2557 ทุกระดับชั้น คลิกที่นี่

*** ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2557 ***

ประกาศด่วน! นักเรียนทุนกู้ยืม กยศ.

นักเรียน กยศ.เพิ่มเติม ให้มาเซ็นใบลงทะเบียนพร้อมรับสัญญา
ภายในวันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ  ห้องแนะแนว (ครูแสงดาว)

ขอเชิญนักเรียนที่มีความสนใจ

อบรมซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2557
สมัครได้ที่ครูก้าวไกล ชัยทัพ ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ด่วน ! รับจำนวนจำกัด

กำหนดการเปิดภาคเรียน

และการลงทะเบียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

(รายละเอียดคลิกที่นี่)

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
ร่วมงานสมโภชพุทธสถานถ้ำเชตวัน
จันทร์, 07 เมษายน 2014
โรงเรียนนาน้อย นำโดยครูบุญฤทธิ์ ชาเตียม ครูกฤษนัส วังสาร และ คุณกิตติศักดิ์ ปาเฮ ร่วมงานสมโภช พุทธสถานถ้าเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ในวันที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เดินทางไปส่งท่านผู้อำนวยการคนใหม่
เสาร์, 15 มีนาคม 2014
โรงเรียนนาน้อย นำโดย ท่านผู้อำนวยการกฤษดา นันทวาสน์ รองสมบัติ อัทธศ รองเวธิต ยะติ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนาน้อย ร่วมเดินทางไปส่งรองอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แสดงความยินดี กับ ม.6
จันทร์, 03 มีนาคม 2014
โรงเรียนนาน้อย โดยท่านกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบช่อดอกไม้ และ ทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่สอบติดโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.37
จันทร์, 03 มีนาคม 2014
โรงเรียนนาน้อย เป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.เขต 37 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนมัธยม จากจังหวัดแพร๋ และ จังหวัดน่านเข้าร่วมประฃุม โดยมีท่าน ศิริพันธ์ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2556
ศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2014
   โรงเรียนนาน้อย จัดปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  โดยมีท่านผู้อำนวยการกฤษดา  นันทวาสน์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมนาน้อยวิชาการ ปีการศึกษา 56
พุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2014
  โรงเรียนนาน้อยจัดงาน "นาน้อยวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น" ขึ้นในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ม.2
พฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2014
โรงเรียนนาน้อยจักกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.00 น. - 16.30 น.ภาพกิจกรรมคลิก
รูปภาพ
ลูกเสือ อาสา กกต.โรงเรียนนาน้อยปฏิบัติงาน
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
ลูกเสือ อาสา กกต. โรงเรียนนาน้อย ปฏิบัติงาน ในการช่วยเหลือปฏิบัติงานเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวัน อาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557ซึ่งมีลูกเสืออาสา กกต. ทั้งสิ้น 40 คน ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
คณะสิงโตโรงเรียนนาน้อย ร่วมเทศกาลตรุษจีน
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
คณะสิงโตโรงเรียนนาน้อย ร่วมเทศกาลตรุษจีนในอำเภอนาน้อย โดยได้นำสิงห์โต ไปคารวะตามหน่วยงานต่างๆและร้านค้า ในอำเภอนาน้อย ในวันที่ 30 มกราคม 2557ภาพกิจกรรม คลิกรูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายกฤษดา  นันทวาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
ติดต่อสอบถาม ผอ. คลิกที่นี่


ขณะนี้
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
210942
วันนี้วันนี้120
เมื่อวานเมื่อวาน172
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้292
เดือนนี้เดือนนี้4071
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด210942