มุมสภานักเรียน
ขณะนี้
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
316977
วันนี้วันนี้15
เมื่อวานเมื่อวาน41
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้227
เดือนนี้เดือนนี้522
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด316977
เข้าสู่ระบบรูปภาพ
รับทุนจาก ปตท.(บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด)
จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017
         บริษัท ปตท.(บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด ) ได้มอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนนาน้อยและนักเรียน โดยได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 25,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาและนักกีฬา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว และ วันที่ 16 พฤศจิกายน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน 2560
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017
      โรงเรียนนาน้อย ได้นำนักรีฑา นักเรียน และวงโยธวาทิต เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
ต้อนรับผู้อำนวยการ ท่านใหม่
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017
    โรงเรียนนาน้อย จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ คือท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ที่ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหลวง โดยจัดงานต้อนรับขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน ณ อาคารเสี้ยวดอกขาว และใต้ถุนอาคารสิริคุณากร                                                                  ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
มอบทุน"สายใยนาน้อย ร้อยดวงใจ พี่ให้น้อง"
จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017
    นักเรียนโรงเรียนนาน้อย รับมอบทุนการศึกษา ตามโครงการ "สายใยนาน้อย ร้อยดวงใจ พี่ให้น้อง" ปีที่ 7 ซึ่งรายนามผู้มอบทุนการศึกษามีดังนี้ 1. นายธีระวุฒิ พรมกามินทร์ 2. นางสาวอรรจน์ ชาริกา 3. นางจุลัยวรรณ ยะใหม่วงค์ 4. นายวรรธนะพงศ์ จันทร์อินทร์ 5. นายไตรภพ ปานต๊ะระษี 6. ร.ต.อ.หญิงฐิตาภรณ์ ลอยสา ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2560
จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017
      โรงเรียนนาน้อยจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและให้ผู้ปกครองได้พบปะครูที่ปรึกษา ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย                                                                       ... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
ประกอบด้วย     ๑.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖) จำนวน ๑ ชุด                       ๒.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) จำนวน ๖ ชุด                       กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ อาคาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก (OY)
จันทร์, 19 มกราคม 2015
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก (OY) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก)โรงเ
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รูปภาพ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2016
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย :     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ชื่อผู้รายงาน :     นางสุดาพร  เหรียญพิมาย           รายงานการศึกษาครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่างว่าที่ ร.ต. อดุลย์  อะทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย