ห้องเรียนออนไลน์


ขณะนี้
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
328371
วันนี้วันนี้29
เมื่อวานเมื่อวาน48
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้124
เดือนนี้เดือนนี้798
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด328371
เข้าสู่ระบบ
รูปภาพ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2561
พุธ, 04 กรกฏาคม 2018
           โรงเรียนาน้อย นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาน้อยภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2560
จันทร์, 25 มิถุนายน 2018
                โรงเรียนนาน้อย โดยงานกิจกรรมและสภานักเรียน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ และสนามหญ้าหลังอาคาร 2                                                     ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
โครงการเยาวชนนาน้อย เรียนรู้ สู่ระบอบประชาธิปไตย
จันทร์, 25 มิถุนายน 2018
   สาระสังคมศึกษา จัดกิจกรรม โครงการเยาวชนนาน้อย เรียนรู้ สู่ระบอบประชาธิปไตย ในโครงการสนับสนุนเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านเครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารเสี้ยวดอกขาว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2561
เสาร์, 16 มิถุนายน 2018
             โรงเรียนนาน้อย โดยงานกิจกรรมและสภานักเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนมิถุนายน 2561 ณ. อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนนาน้อยตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้้้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018
     โรงเรียนนาน้อยจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนาน้อย ในวันเสาร์ที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธี e-bidding
พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018
โรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด โดยคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายการที่แนบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรมด้วยวิธี e-bidding
อังคาร, 06 มีนาคม 2018
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ยกลิก) เเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนาน้อย จังหวัดน่านโรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
เอกสาร ประกาศโรงเรียนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2018
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา           ว่าที่ร.ต. มงคล  หนูสา ปีที่ศึกษา         2560 บทคัดย่อ     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้
จันทร์, 02 กรกฏาคม 2018
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย จันทรชัย เกษรชื่น ปีที่พิมพ์ 2560    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
จันทร์, 02 กรกฏาคม 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน     :  นายสัจจะ รุณวุฒิ สถานศึกษา  :  โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...
เสาร์, 09 มิถุนายน 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชื่อผู้รายงาน นางวรรณี  ปันอ้าย โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2560 --------------------------------------    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการพัฒนา ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
จันทร์, 26 มีนาคม 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนา ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษา logo ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา     ธวัช  พรมี ปีที่ศึกษา   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)... อ่านเพิ่มเติม...ว่าที่ ร.ต. อดุลย์  อะทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย