มุมสภานักเรียน
ขณะนี้
เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
320067
วันนี้วันนี้9
เมื่อวานเมื่อวาน48
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้182
เดือนนี้เดือนนี้1005
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด320067
เข้าสู่ระบบรูปภาพ
กิจกรรมเดินทางไกล ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2560
ศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2018
        โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้น ม.1และ ม.2 ในวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป                                                                    ภาพกิจกรรม  คลิก
รูปภาพ
วันครูแห่งชาติ ปี 2561
พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018
   โรงเรียนนาน้อย เป็นสถานที่ในการจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2561 ของอำเภอนาน้อย เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์ โดยมีพิธีปฏิญานตน รวมไปถึงการกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย                                                                 ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
รับทุนจาก ปตท.(บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด)
จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017
         บริษัท ปตท.(บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด ) ได้มอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนนาน้อยและนักเรียน โดยได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 25,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาและนักกีฬา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว และ วันที่ 16 พฤศจิกายน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน 2560
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017
      โรงเรียนนาน้อย ได้นำนักรีฑา นักเรียน และวงโยธวาทิต เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
ต้อนรับผู้อำนวยการ ท่านใหม่
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017
    โรงเรียนนาน้อย จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ คือท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ที่ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหลวง โดยจัดงานต้อนรับขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน ณ อาคารเสี้ยวดอกขาว และใต้ถุนอาคารสิริคุณากร                                                                  ภาพกิจกรรม คลิก

รูปภาพ
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
ประกอบด้วย     ๑.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖) จำนวน ๑ ชุด                       ๒.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) จำนวน ๖ ชุด                       กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ อาคาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก (OY)
จันทร์, 19 มกราคม 2015
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก (OY) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก)โรงเ
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รูปภาพ
ประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รูปภาพ
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิค KWDL เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมั...
จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :  ชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิค KWDL เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน      :  นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะ สถานศึกษา  :  โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม...
ศุกร์, 12 มกราคม 2018
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้รายงาน           นายพงค์พัณณ์  จิตต์ปรีดี รายงานผลการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2016
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย :     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ชื่อผู้รายงาน :     นางสุดาพร  เหรียญพิมาย           รายงานการศึกษาครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...ว่าที่ ร.ต. อดุลย์  อะทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย