ห้องเรียนออนไลน์ขณะนี้
เรามี 82 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
334732
วันนี้วันนี้21
เมื่อวานเมื่อวาน64
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้261
เดือนนี้เดือนนี้772
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด334732
เข้าสู่ระบบรูปภาพ
กรีฑาสี 61 (ภาคบ่าย)
อาทิตย์, 04 พฤศจิกายน 2018
            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนาน้อย จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาน้อยภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
กรีฑาสี 61 (ภาคเช้า)
อาทิตย์, 04 พฤศจิกายน 2018
           กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนนาน้อย จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน                                  ขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามโรงเรียนนาน้อยภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 61
เสาร์, 22 กันยายน 2018
         กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้น ภายใต้หัวข้อว่า " จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม " ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายคอม 61
พฤหัสบดี, 13 กันยายน 2018
             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ จัดให้มีการเข้าค่ายให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนในด้าน กราฟิกและมัลติมีเดีย ณ ห้องคอม อาคารสิริคุณากรภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน ๖๑
อาทิตย์, 05 สิงหาคม 2018
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย                                                                ... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธี e-bidding
พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018
โรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด โดยคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายการที่แนบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรมด้วยวิธี e-bidding
อังคาร, 06 มีนาคม 2018
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ โรงเรียนนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ยกลิก) เเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนาน้อย จังหวัดน่านโรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
เอกสาร ประกาศโรงเรียนาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนนาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... อ่านเพิ่มเติม...

รูปภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
จันทร์, 27 สิงหาคม 2018
ชื่อเรื่อง :    โครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ผู้ประเมิน :    นางสาวณัฏฐ์ชยา ธรรมชัย ปีที่ประเมิน :    2560 บทคัดย่อ      การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2018
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา           ว่าที่ร.ต. มงคล  หนูสา ปีที่ศึกษา         2560 บทคัดย่อ     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้
จันทร์, 02 กรกฏาคม 2018
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย จันทรชัย เกษรชื่น ปีที่พิมพ์ 2560    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
จันทร์, 02 กรกฏาคม 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน     :  นายสัจจะ รุณวุฒิ สถานศึกษา  :  โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...
เสาร์, 09 มิถุนายน 2018
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชื่อผู้รายงาน นางวรรณี  ปันอ้าย โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2560 --------------------------------------    ... อ่านเพิ่มเติม...ว่าที่ ร.ต. อดุลย์  อะทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย