มอบเกียรติบัตรผลการสอบเสริมปัญญา

alt

ด้วยสาระสังคมศึกษา โรงเรียนนาน้อย ได้เข้าร่วมโครงการ ทดสอบวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา ของ บริษัทเสริมปัญญา ผลการสอบปรากฏว่า ได้ ที่ 1 ของจังหวัดทุกระดับชั้น และเด็กหญิงนันทิตา กองสอน ได้ลำดับ 1 ของภาคเหนือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
ภาพกิจกรรมคลิก