วันปิยมหาราช 2558

alt

                โรงเรียนนาน้อย นำโดยผู้อำนวยการ กฤษดา นันทวาสน์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาน้อย
ภาพกิจกรรม  คลิก